# سؤاستفاده

معرفی کتاب(مبانی حقوقی دادخواست)

مبانی حقوقی دادخواست «تقویم خواسته»     چنانچه خواسته خواهان مطالبه وجه نقد باشد بهای خواسته،مبلغ مورد مطالبه است،در مواردی که هنگام تقدیم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 77 بازدید