صدای خاموش وکالت

و اما وکالت دادگستری،چه کند که هر چه بیشتر به موکل خود خدمت کند،خدمت او خیانت به متجاوز ارزیابی می شود،خشم ستمگر را به زیان خود برمی انگیزد.وکالت جز از حق و عدالت و اِعمال قانون سخن نمی گوید و باید بگوید،چون به این منظور برای این هدف مقدس تأسیس شده و به پافشاری در این هدف سوگند یاد کرده است.آیا می توان بین وکالت و عدالت مرزی ترسیم و وکیل دادگستری را در برابر آن متوقف و او را سرزنش کرد،که چرا  راجع به عدالت سخن گفته و جانب احتیاط را مراعات ننموده است؟

    می گویند حد و مرز وکالت تعقیب دعوی موکل و دفاع از اوست و مرز روشن است.وکیل را چه رسد که در خارج از این مرز در جستجوی حق و عدالت به معنای کلی و عام برآید.وکیل در رابطه با موکل است و حقِ گذر از این مرز را ندارد.البته وکیل خود نیز اشتیاق عبور از این مرز را ندارد.این وکالت و حمایت از موکل است که او را ناگزیر به عبور از این مرز می کند.وکیل مسئول حفظ حقوق موکل و ناگزیر است در اجرای این مسئولیت از حق و عدالت تعریفی ارائه کند و با ورود به حریم دیگران خود را در معرض خشم آنان قرار دهد.تنها در صنف وکالت است که خدمت صادقانه و شجاعانه به موکل،جزای خیانت دارد.

    در وکالت دادگستری از یک سوی قانون وکیل را به سوی خود می خواند و از سوی دیگر اجراءگنندگان قانون و محاکمه و قضا در برابر وکیل و موکل او ایستاده اند.بدیهی و طبیعی است که سخن راجع به قانون و قضا در محدوده حقوق و وظائف صنفی و کیل است،وکیل موکل خود را بی گناه می داند و یا می گوید عملی که مرتکب شده جرم نیست و یا عمل او را با وصفی دیگر قابل تعقیب است.بلاتردید این ادعا به معنای نفی تشخیص مرجع تعقیب کننده و خشم برانگیز است.

    چه باید کرد؟سکوت را انتخاب و به موکل خود خیانت کند و با زبان التماس تخفیف بخواهد.این التماس از شخص موکل نیز ساخته است،نیاز به وکیل ندارد.انجام وظیفه وکالت با خطراتی روبرو است،ورود به این وظیفه مستلزم شجاعت درون و بهره مندی وکیل از استقلال بیرونی و قانونی است.

    وکیل را با پای بسته نمی توان به سوی حق و عدالت روانه ساخت،شجاعت و استقلال از لوازم عقلی وکالت است یا باید وکالت را حذف کرد و یا باید وکیل را با این اوصاف تحمل نمود.شجاعت و استقلال وکیل حق موکل است،ولی باری سنگین از وظیفه بردوش وکیل.

    کدام صنف را می شناسیم که با فقد اقتدار موظف به حفظ هدف حیاتی خود باشد.وکیل با وظیفه خطیری که برعهده او گذارده،حتی اگر بخواهد،نمی تواند برای بیان حق و درخواست اجرای عدالت مرزی را در برابر خود بپذیرد،زیرا حق و عدالت مرزی نمی شناسد.

    این سخن خاموش وکالت است،وکالت برای رساندن صدای خود نیاز به وسیله ای دارد تا از پس پرده خاموشی بیرون آید.وکالت در نفس و نقش ذاتی خود،سخن برای گفتن فراوان دارد،می داند چه بگوید،وکیل هر سخنی درباره حق و عدالت و قانون بگوید،دقیقاً در محدوده حقوق صنفی اوست و هر آنچه از حقوق صنفی خاص خود بگوید،منجر به ورود به معقولات می شود.

    اینجانب به عنوان یکی از وکلای دادگستری در بسیاری از گفتن ها و نوشتن های خود شفاهاً و رسماً و کتباً با شماره ثبت13797مورخ13/5/1388در دفتر کانون وکلای دادگستری مرکز و با تأیید جمعی از همکاران خود از این کانون که سرآمد سایر کانون های کشور است درخواست کرده و بارها حضوراً نیز تقاضا کرده ام که کانون مرکز با اخذ مجوز از مراجع ذیربط نشریه ای روزانه منتشر کند.نشریه ای مانند سایر جرائد که در معرض ارائه به عموم باشد.از خبرنامه ها و مجلات داخلی کاری ساخته نیست.صدای وکالت باید شنیده شود و این تنها رابطه ای خواهد بود بین وکالت و افکار عمومی.آیا همواره باید دست خود را،دست التماس خود را،به سوی سایر جرائد دراز کنیم،آیا خواهش ما را بپذیرند یا نپذیرند؟امروز بسیاری از مردم از نقش کارساز وکالت اطلاع ندارند و اوصاف وکالت دادگستری را از زبان و قلم بدخواهان وکالت می شنوند.زبان ها و قلم هائی که چون آزاد و در حریم امن قرار دارند بی پروا می گویند و می نویسند.

    بیمی نیست آزاد باشند،بگویند و بنویسند،ولی جامعه وکالت نیز با داشتن نشریه ای یومیه و در دسترس عموم می تواند به آنها پاسخ دهد و قضاوت را به عموم واگذارد.این خود         بی عدالتی محض است که دیگران به وکالت اهانت کنند و وکیل برای پاسخگوئی وسیله ای نداشته باشد.داشتن نشریه ای در دسترس عموم از حقوق بدیهی و صنفی وکالت دادگستری است.متأسفانه از کانون وکلای دادگستری تا کنون نفیاً یا اثباتاً در برابر تقاضا،پاسخی        نشنیده ایم.

    اگر مشکل انتشار این نشریه جنبه مالی دارد،اولاً از وکلای دادگستری یاری بخواهید،ثانیاً،چنین روزنامه ای جذاب خواهد بود و هزینه خود را تأمین می کند.قطعاً در بین وکلای دادگستری قلم های شایسته و توانا بسیار است و هیچ روزی این روزنامه خالی از محتوی نخواهد ماند،تنها وکلای دادگستری نیستند که به آن نیاز دارند،بلکه مردم اگر برآوردن نیازهای خود را در این نشریه ببینند از آن استقبال خواهند کرد.

   امیدواریم مدیریت جدید کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاع رسانی مستقیم به افکار عمومی درباره وکالت را مهم بشمارند و برای حفظ حقوق صنفی وکالت انتشار  «روزنامه وکالت»را جدی بگیرند.

       خاموش ماندن برای اهل دفاع از حق و عدالت بسی دشوار است و اگر انتشار چنین روزنامه ای با منعی قانونی و مخالفت صادرکنندگان مجوز روبرو است،به صراحت وکلای دادگستری را مطلع و خود را مبرّی فرمایند.

                                                                                 دکتر غلامرضا طیرانیان

   

/ 0 نظر / 22 بازدید