وکیل استان

وکیل استان

     سخن امروز نیست. از دیروز، یعنی از گذشته های دور و نزدیک، آنان که محدود و محبوس در زیر سقف کوتاه منافع شخصی خود می اندیشند، به واقع وجود افراد و انسان هائی را باور ندارند که فارغ از هرنوع منافع شخصی، تنها در راه تحقق اهدافی عالی و مقدس کوشش می کنند و از شتاب تیر انواع تهمت های ناروا به سوی خود بیم و هراسی ندارند و مذمت ها را می شنوند و در تلاش خود متوقف نمی گردند.

     وکلای دادگستری ایران آنگاه هویت و شخصیت خود را یافتند که بر اثر فداکاری جامعه پیشین وکالت، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری چهره قانون به خود گرفت.

     ایمان به بخشی از مواد این قانون و انکار برخی از آن شایسته شخصیت ثابت و والای وکیل دادگستری نیست. تمامی این یادگار ارزشمند را باید به جان پذیرفت. اگر صدر ماده یک این قانون به وکالت دادگستری در برابر قوای کشور استقلال و شخصیت بخشیده و بارها در گفته ها و نوشته های خود به آن تمسک جسته و افتخار کرده ایم و می کنیم، لازم است یک بار دیگر به آخرین جملات این ماده نیز نظری دقیق باز بیافکنیم که مقرر می دارد.:

«.... تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده، وکلای آن» «حوزه تابع مقررات مقررات و نظارت کانون مرکز خواهند بود»

      همگان و خصوصاً حقوقدانان بی غرض می پذیرند که طبق قانون در صورت اجتماع دو شرط زیر: 1- تأسیس استان در حوزه ای از کشور 2-اشتغال حداکثر شصت نفر وکیل دادگستری در حوزه آن استان، کانون جدیدی مستقل از کانون مرکز، یعنی کانون مادر، متولد می شود و شخصیت می پذیرد و بلافاصله صاحب حق و تکلیف می گردد و حق عضویت وکلای استان از تاریخ تأسیس استان متعلق به کانون و نزد کانون وکلای دادگستری مرکز امانت است.

     لذا با تحقق موجودیت کانون استان طبق دو شرط فوق تمامی نهادها و سازمان ها و اشخاصی که معتقد و پای بند به استقلال جامعه وکلای دادگستری می باشند، وظیفه دارند با فراهم ساختن مقدمات و وسائل انتخاب هیأت مدیره کانون جدید الورود، در ثبت هویت این کانون تسریع و یاری نمایند. تا کانون استان با قدم های ثابت و استوار در مسیر انجام وظایف خود گام بردارند.

      قانون برای موجودیت و تحقق شخصیت حقوقی کانون جدید مطلقاً شرط دیگری جز دو شرط فوق مقرر ننموده است و نظر سنجی از وکلای شاغل در استان و موافقت یا عدم موافقت اکثریت اعضای کانون نقشی در این نتیجه قانونی ندارد.

     بدیهی است کانون وکلای مرکز که پرچم دار استقلال جامعه وکالت دادگستری در ایران است به استقلال کانون استان ها و تفکیک این کانون ها از خود، با نگاه تجزیه و تضعیف کانون مرکز نمی نگردد، زیرا افزایش تعداد کانون های مستقل در سطح کشور سبب استحکام و تقویت جامعه وکالت و قصد تصویب کنندگان لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری می باشد که باید به آن احترام گذارد، کمااینکه تا این تاریخ و در عمل کانون وکلای دادگستری مرکز، کلیه کانون های استان ها را در جهات مختلف، از نظر مالی و غیرمالی پشتیبانی کرده است و قطعاً کانون وکلای دادگستری استان البرز نیز از این حیث به علت برخی کوته اندیشی ها مستثنی نخواهد بود، هر چند تشکیل و استقلال این کانون خوشایند برخی نباشد.

    کانون وکلای دادگستری استان البرز می تواند انتظار و تقاضا داشته باشد کلیه وجوه دریافتی بابت حق عضویت وکلای حوزه استان البرز از بدو تحصیل شخصیت حقوقی خود به حساب این کانون منظور شود تا انجام وظائف خود را آغاز کند.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید