دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

بدلی ها

بدلی ها

     واسفا بدلی بودیم خود نمی دانستیم و نمی خواستیم بدانیم! خشمگین شدیم چون آشکار کردند بدلی بودن ما را. اعتبار کسب کرده ما را از درون و بیرون شکستند. ما نیز تنی چند از استادان عالم و تنی چند وانشستگان دارای تجربه را در گروه خود فعال داریم. آیا اینان نیز بدلی اند، با این همه علم و تجربه؟ تفاوت چیست بین بدلی و اصیل که در جوار هم در تلاشند و تفاوت کدام است که اصیل را برتر کرده است و بدلی را مادون.

*

    اگر در بازار بدل فروشان که در موازات اصیل فروشان است به گردش درآئی، می بینی که مطلا زیبا و درخشان تر است از طلا و نگین سرخ فام، درخشنده تر از یاقوت اصیل. حلقه های ساخته از فلزاتی کم بها با پرتوئی بیش از سیم و زر ناب. مردانی که توان بردن اصیل را به خانه نداشتند، زینت های بدلی را به همسران ساده دل خویش هدیه کردند و آنان را دمی چند خشنود، تا سیم و زر بدلی مکدر شد و شیشه و یاقوت فام، تیره. آنگاه که ساده دلان از فریب آگاه شدند، بار دیگر این تجربه پیشینیان تکرار شد که: هیچ ارزانی بی علت نیست و هیچ گرانی بی حکمت و ساده نگری است که وزن و طول و عرض را معیار قیمت بدانند، نه اصالت را.

*

    گفتند بدلی را از کالای اصیل و مشاغل اصیل را از بدلی چگونه بازشناسیم و تعریف هر یک چیست که هر دو شبیه یکدیگرند و هردو برخوردار از اجازه کار. لاجرم به کارگاه حرفه ای بدل سازان رفتیم تا بیابیم پاسخ این پرسش را. این کارگاه نیز پروانه ساخت کالای بدلی داشت که بر  سردر آن آویخته بودند و چون محصول به بازار عرضه می کردند، آن چنان ماهرانه و مشتبه که سخت بود برای ساده بینان تشخیص کالا و مشاغل از کالا و مشاغل اصیل. چون به دقت نگریستیم تفاوت را دریافتیم که اصیل در پایه و بن و اجزاء و پیوند اجزاء و تحقیق اهداف، بهره مند از استحکام و بی بدیل است و بدلی نیز خود را  همین گونه نمایش می دهد، برخوردار از حمایت بازارسازان بدلی، با رنگ و جلای درخشان، ولی از درون تهی: پایه سست و اجزاء سست و پیوند اجزاء سست  و هدف سست و واژگون، ولی در تعداد کثیر و در تبلیغ کالا و خدمت، بدلی و بدلی سازان با هیاهوی بسیار تا خریداران و بهره مندان، سستی ها را نبینند و گمان کنند که اصیل و بدلی یکسانند.

*

     آری میدانیم برخی استادان و وانشستگان صاحب تجربه نیز در بازار بدل فروشان فعالند که در آرزوی پیوستن به بازار اصیل فروشان بودند. علم و تجربه داشتند، ولی در خود نداشتند شرایط ورود به مشاغل اصیل را. ناگزیر به بدلی ها پیوستند تا از کار وانمانند، همچنان در آرزوی روز اختلاط و درهم ریختگی که بدلی و اصیل از مقامی واحد کسب اجازه کنند و تشخیص اصیل از بدلی دشوارتر شود، همه وابسته و سر بزیر افکنده و متقاضیان خدمت، زیان دیده.

     تا قبل از آن روز، اصیل همچنان اصیل است و بدلی همچنان بدلی. اصیل توانائی و اعتبار خود را از درون خود دارد و بدلی قدرت خود را از بیرون. درون را نمی توان از اصالت تهی ساخت، ولی بدلی که قدرت خود را از بیرون کسب کرده، همواره مدیون غیرخویش است که اگر بر او خشم گیرند، پروانه و ارزش بدلی را نیز از او خواهند گرفت، مگر آنکه همواره مطیعِ ولی نعمت خود بماند و در حال تعظیم.

    درخشندگی در اصیل پایدار است و تکیه بر اوصاف خود دارد. پایه اصالت در کسب تجربه و آموزش، به مدتی طولانی و پرارزش اصیل می افزاید و کوتاهی مدت در ممارست و اکتساب تجربه، بدلی را به مانند بنائی می سازد که همواره از پایه سست است و غیرقابل جبران، حتی در مشاغلی همچون وکالت که ادعای دفاع از حق دارند.

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٧:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
comment نظرات ()