دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

سختی و آسانی

سختی و آسانی

      در انتظار چراغ سبز، باید در برابر چراغ قرمز ایستاد. سخت است این انتظار، اگر معنای چراغ قرمز را به شایستگی ندانی و نپذیری: چراغ قرمزِ تو، یعنی چراغ سبز دیگران. عبور تو به بهای ایستادن دیگران در برابر چراغ های قرمز زندگی میسر می شود و تا دیگران نایستند تو نیز عبور نتوانی کرد.

      زندگی چنان نیست که گروهی پیوسته موفق بروند و گروهی همواره ناکام متوقف در راه بمانند. تاریخ گواه این ادعاست. سختی و آسانی همواره در زندگی جاریست. نه سختی به واقع سختی و نه آسانی به واقع آسانی است. نه در سختی ها باید پریشان شد و نه در آسانی ها مغرور.

      اگر زمان و مکان را فراموش کنی و خود و جهان را پیوسته و پیکری واحد بدانی، سختی و آسانی معنای خود را از دست خواهند داد. اگر با دیگران و گذشتگان و آیندگان بهم آمیخته و یکی شویم، سختی ها همه آسان شوند و انتظار در برابر سختی ها ما را رنج نمی دهند و می پذیریم که در پی هر سختی، آسانی و در پی هر آسانی سختی است، این نظام حاکم بر زندگی انسان هاست.

      مادر و پدر سختی را می پذیرند تا زندگی بر فرزندان آسان شود. فرزند نیز روزی مادر یا پدر خواهد شد و پس از بهره آسانی باید در برابر سختی ها با قدرت و قوت بایستد تا زندگی فرزند او نیز سبز و آسان شود.

      سختی و آسانی انسان را می سازند و همواره مکمل خوشبختی در زندگی خواهند بود. وای اگر چراغ زندگی سبز شود و همچنان در برابر سختی ها بی حرکت و متوقف بمانیم و از آن عبور نکنیم و پیوسته در سختی ها فرسوده شویم و گناه غفلت و سستی خود را بر دیگران بار کنیم، آنان که سبزی چراغ را شناختند و به هنگام از آن عبور کردند.  

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٩:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٥
comment نظرات ()