دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

سخنی دیگر با برتران

7.    .کسانی را به کارگزاری بگمار که راستی و درستی ایشان را آزموده باشی. میل ایشان به برتری تو و بهره بردن از آن کفایت نکند ظاهرکارگزاران میزان برای انتخاب آنان نیست. کارگزاران نباید از ثروتمندان باشند که رنجی نکشیده و نه از تنگدستان که جز رنج ندیده اند. باید از خانواده های نجیب و شریف باشند که فقر و غنا سرشت آدمی آنان را تغییر نداده باشد. در کارشان کاوش نما و برایشان بازرسانی درستکار و باریک بین بگمار تا صداقت و خیانت کارگزاران را بی هیچ ملاحظه به تو اعلام نمایند. رضایت مردم از کارگزاران تو، پایة برتری تو را تقویت می کند و تو نمی توانی خود از قصور و تقصیر کارگزاران مبری باشی و عذری از تو پذیرفته نیست. خوبان را بنواز و بدان را امور مردم دور کن.
8.    در اخذ هزینة ادراة امور صلاح مردم و آبادانی میزان است و باید برای رونق زندگی به کار رود و موجب افزایش درآمد ایشان شود. کارگزاران تو در اخذ هزینه از مردم، امین ایشان و امانت دار تو هستند. مأمورینی برای وصول هزینه ها تعیین کن که مردم را نیازارند و ناتوانان را مراعات کنند. رفتار مأمورین وصول، سبب خوش بینی و خرسندی مردم و اعتماد به برتری تو خواهد شد. آنچه مردم می پردازند باید برای ایشان هزینه شود نه برای افزودن به برتری تو.
9.    قوام و دوام کشور به همت بازرگانان و کسبه و پیشه وران وابسته است. به این گروه باید نیکی کنی و برای تلاش و بازار ایشان محیطی امن فراهم سازی و بیشترین نتیجه کار باید عاید خود ایشان شود تا با امید به فعالیت خود، سختی کار را تحمل کنند. با این همه باید مراقب آنان باشی تا در معاملات به مردم ستم نکنند و برای افزایش قیمت ها به حیل مختلفه روی نیاورند و کالای خود را احتکار نکنند و کارگزاران تو را در منافع خود سهیم نسازند، که سبب زیان مردم و سستی امور کشور و آسیب به برتری توست.
10.    هر انسان برتر نزدیکان و خویشاوندانی دارد که برخی در کسب برتری، او را یاری کرده و یا به سبب خویشی آنان را عزیز می دارد از اعطای امتیاز به آنان که گرد تو جمعند برحذر باش و خویشان خود از اموال مردم دور کن ، که موجب رنجش ایشان گردد. تبعیض درباره آنان، پیروان تو را به تو بدگمان می کند و تو را ستمگر خواهند شناخت و به تدریج از تو روی می گردانند، باید نزدیکان خود را به عدالت عادت دهی و امید آنان از تعدی به حقوق مردم را به یأس مبدل کنی. خوش بینی جمع در برابر بدبینی آنان، هنگام خشم دشمنانت با ارزش تر است. آنان که برتری تو را برای منافع خود می خواهند، هنگام بلا تو را  رها می کنند.
11.    خون پیروان خود را محترم شمار. حفظ برتری به ریختن خونِ محترم نمی ارزد، زیرا خونی که به ناحق ریخته شود برتری برتران را زائل ساخته است و کسانی که به نام تو خون بی گناهان را تباه می کنند، بلادرنگ باید به مجازات عمل خود برسند، حتی اگر از کارگزاران توانای تو باشند که این سبب قوت و قدرت تو خواهد بود و دل ها را محکم می سازد و از تعدی مردم به یکدیگر نیز می کاهد. از کارهای پنهان پرده برداشته خواهد شد و کسی نمی پذیرد که در تعدی کارگزارانت سهیم نباشی. اظهار بی اطلاعی از ستم ستمگران اعتقاد پیروانت را سست می کند.
12.    انسان های برتر باید در وفای عهد خود پیشقدم باشند و به بیش از آنکه توان داری عهد مکن که عهدشکنی از قدر و منزلت تو می کاهد و پیروانت در عهدشکنی از تو تبعیت خواهند کرد و قوام همه امور به عهد و پیمان است. کارگزاران در همه امور به تو می نگرند و همانگونه عمل می کنند که تو انجام وی دهی. دنیا زمانی اندک است و عذاب جاویدان، عادل باش و پیروانت را دوست بدار.

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٥
comment نظرات ()