دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

حکومت مقدسات

حکومت مقدسات

    همه ی انسان ها با رجوع به ساختار درونی خویش دریافته اند که در حصار زمین و خاک و در اسارت الفاظ و کلمات مانده اند و تشنه و مشتاق حقیقت در جستجوی جهانی مقدسند سراسر معنی و برفراز آسمان ها که لاجرم به سوی آن می روند و مخلد در آن می مانند.

    یافتن مقدساتی وابسته به جهان معانی و حقایق و پیوستن به آن حتی در این جهان و کسب قدرت و مشروعیت از مقدسات آرزوی دیرینه تمام بشریت است.

    گروهی نابینا در این جستجو به خطا می روند و بت می پرستند، بت های جمادی و یا انسانی، اما گروهی که اهل بیداری و تقوایند در پایان راه به وجود آفریننده جهان ایمان می آورند و با تسلیم در برابر او، از قدرتی معنوی برخوردار می شوند و معبودی جز خدای یکتا را نمی پرستند و گروهی گمراه با تعدادی بی شمار، در نهان بت می پرستند و در علن خود را خداشناس و در پیوند با مقدسات می نمایانند.

    انسان به ندای درونی خود تسلیم معانی عالیه و مفاهیم مقدس و نادیدنی است،گر چه خود نداند.حاکمان نیز دریافته اند تا خود در پیوند با این معانی و مقدسات نمایش ندهند قدرت و مشروعیت نمی یابند:

    حاکمانی، نژاد و اجداد و ملت خود را مقدس می شمارند و با تکیه بر نژاد خود و برتری آن و  تقسیم انسان ها به دو شاخه ی برتر و پست، سعی در گسترش حکومت خویش بر سراسر جهان دارند و پستی برخی نژاد ها را سبب آلودگی و مانع پاکی جهان می شناسند و آنان را معدوم می نمایند. در این حکومت ها ملت از افرادی هم خون با نژادی برتر تشکیل  می شود و حاکم مظهر ویژگی های نژاد برتر است و همگان بلاقید باید از او اطاعت و خود را فدای فرامین و اهداف او نمایند و فرد و حقوق فردی در حکومت های نژادی اصالتی ندارد.

    حکومت های خودکامه ی دیگری«روح ملی»را مقدس می شمارند و حاکم با ادعای حلول این روح در خود با شأنی برتر و آمیخته با ارزش های ملی و میهنی، هیچ فردی از افراد ملت را جز شخص خود شایسته مسند حکومت نمی شناسند و فرزندان او نیز با برخورداری از این روح مقدس، باید حکومت پس از او را بر عهده گیرند تا این روح در کالبد انسان دیگری بدمد و او با اسقاط سلطان پیشین خود بر مسند حکومت مستولی گردد.در نظر این حاکمان نیز فرد و آزادی های فردی بیرون از ارزش های مقدس و ملی اصالت و اعتبار ندارد و فرد و جامعه همه باید در خدمت حاکم بکوشند و ثروت نیز ابزار حفظ و تقویت پایه های قدرت حکومت باشد.

    تنها مردمی از قداست حکومت سهم می برند که جان خود را در مسیر اهداف حکومت فدای ارزش های ملی نمایند و نامی از آنان باقی نماند و جز اینان  دیگران افراد متمرد و نافرمانی هستند که باید برده سلطان باشند و اگر سر تسلیم فرود نیاورند به مجازاتی سخت محکوم شوند و در محبس سلطان زندگی را به پایان رسانند. در این نوع حکومت، حاکم از مسئولیت مصون و مستولی بر جان و مال رعیت است و برای ارضای خواسته های خود مرزی نمی شناسد.

    به هرحال هر حکومتی معنائی را مقدس می شمارد و خود را از قداست آن برخوردار و با اسامی و عناوینی مقدس خویش را فرمانروای بلامنازع سرزمین خود و جهان می شناسد و انسان همچنان در جستجوی مقدسات و حقایق باقی است تا ذخیره الهی بیاید و او را از درماندگی در کار خود برهاند. به امید آن روز!

 

 

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٩:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٦
comment نظرات ()