دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

عظمت بی همتا 5

عظمت بی همتا (5)

حرکت، سخن یا غیر سخن را چو با نام او آغاز کردی، او خود به تو نیرو می بخشد تا آن را به پایان رسانی. آنگاه که او فرشتگان و جنیان را آفرید، عظمت بی کران خود را آشکار نکرده بود تا آنجا که انسان را آفرید. فرشتگان و جنیان با همان توانائی های خود که آفریده شدند، باقی مانده و حرکتی به سوی کمال ندارند. نه فرزندی که به جای پدر گمارند، نه نسلی پس از نسلی که هر نسل جانشین نسل پیشین شود و چون در کمال خود متوقفند، به جانشینی نیازی ندارند. اما راه انسان حرکت از نقص به سوی کمال است و باید از خود جانشینی باقی گذارد که راه انسانیت را ادامه دهد. یعنی فرزندان جانشین پدران و مادران و افراد هر نسل جانشین نسل گذشته خود شوند. انسان تکامل خویش را از نقطه آفرینش آدم آغاز کرد که او از خاک آفریده و آنگونه خلق شد که تا رسیدن به اوج کمال از حرکت بازنیستد و چون یک نسل با عمر کوتاه خود قادر به ادامه راه نبود، عظمت بی همتا نسل های بعد را از نطفه آدم آفرید تا به جانشینی نسل های قبل خود، راه به پیش برند و روزی به اوج کمال دست یابند. پس انسان جانشین مثل خود می شود.

جانشین، یعنی مقامی که باید همان اموری را انجام دهد که جانشینی او را برعهده می گیرد، مثل او یا شایسته تر یا ناتوان تر و چون بین انسان و عظمت بی همتا، مطلقاً مثلیتی وجود ندارد، پس انسان را نرسد که ادعای جانشینی عظمت بی همتا کند. انسان تنها می تواند جانشین انسانی دیگر مثل خود شود و بس، لازمه جانشینی، وجود نظامی است که انسان ها بتوانند معانی و مفاهیم و اسماء آن را به یکدیگر و هر نسل به نسل پس از خود منتقل کند و این نظام همان استعداد وضع الفاظ و کلمات و اسماء برای معانی و مفاهیم است، انسان های هر عصر با بکارگیری اسماء، معانی و مفاهیم آن را بین خود مبادله کنند و با ثبت و کتابت الفاظ و معانی با قلم و لوح برای نسل های بعدی باقی گذارند تا انسان های آینده  به جانشینی انسان های پیشین از آن برای سیر در راه کمال بهره گیرند. پس امتیاز انسان بر فرشتگان و جنیان همین قدرت وضع الفاظ و کلمات و اسماء است که عظمت بی همتا به انسان ارزانی داشته است.

آموخته ها و یافته های انسان هر نسل، سرمایه و آغاز حرکت برای نسل آینده در طی مسیر کمال است تا زمانی که همه نقایص زایل و انسان به معنای انسان به نقطه نهائی کمال خود را که شایسته آنست درک کند.

سخن و قدرت بیان و کتابت همان علم اسماء است که عظمت بی همتا به انسان آموخت و هیچ انسان دیگری حق ندارد این توانائی، یعنی آزادی بیان و کتابت و نشر معانی و افکار و عقاید دیگران را ممنوع یا محدود سازد و الّا با اراده عظمت بی همتا به مخالفت برخاسته، با سد راه، مانع رشد انسانیت در مسیر کمال شده است و باید در انتظار روز جزا باشد و جزا آنست که هر انسان نتیجه تکوینی و تشریعی عمل نیک و بد خود را ببیند و ارزش هر انسان به قدری است که در راه کمال عظمت بی همتا گام برداشته و در پی آن از رضایت عظمت بی همتا بهره مند می شود و اگر مسیر حرکت به سوی کمال را سد کرده باشد، این عمل از او انسانی می سازد که در روز جزا در دایره خشم عظمت بی همتا غوطه ور گردد که جایگاهی سخت دردناک است.

بدیهی است انسانی که پی در پی و نسل بعد از نسل به سوی کمال می رود و نسل ها جانشینی یکدیگر را برعهده می گیرند، با الفاظ و کلمات آموخته از عظمت بی همتا او را تسبیح و تقدیس می گویند، فراتر و با ارزش تر از تسبیح و تقدیس فرشتگان و جنیان و اینگونه عظمت بی همتا شکوه تسبیح و تقدیس انسان را بر فرشتگان و جنیان عرضه داشت و امر شد که فرشتگان و جنیان در برابر عظمتی که انسان از عظمت بی همتا دریافت کرده، سر سجده فرود آورند.

بزرگ جنیان تسبیح و تقدیس برتر انسان را نپذیرفت و خود را از آتش و برتر از انسان دانست و به این علت از درگاه عظمت بی همتا رانده شد و همواره تلاش دارد که انسان را از مسیر حرکت به سوی کمال بازدارد. اگرچه برخی انسان ها فریفته شیطان می شوند، ولی انسان به معنای انسان همچنان به سوی کمال در حرکت است، تا منجی بشریت ظهور کند که او در اوج کمال است.  

 

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱٢
comment نظرات ()

← صفحه بعد